Hanketietoa

Perustietoa AITIO-hankkeesta, joka toteutetaan Järvilakeuden kansalaisopistossa
Aisaparin Leader-rahoituksella.

Tavoitteena on

vahvistaa paikallisten yhteisöjen identiteettiä

lisätä yksittäisten asukkaiden ja yhteisöjen keskinäistä luottamusta ja yhteistyötaitoja

kehittää Aisaparin alueen (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli) teatteritoimintaa ja muita esittäviä taiteita.

Vahvuudet:

runsas ja monipuolinen harrastajien kirjo, teattereiden välillä toimivaa näyttelijävaihtoa

voimia koottu myös suurempien esitysten toteuttamiseen (esim. musikaali Pohjalaisia v. 2012)

viime vuosina mukaan tullut myös monia uusia näyttelijöitä

esityksiä läpi vuoden eri puolilla aluetta

Kehittämiskohteet:

suunnitelmallista yhteistyötä (esim. esitysten ajankohtien valinnassa)

tuotteistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvän osaamisen lisääminen

yhteisen lavastus- ja puvustusvaraston hankinnan selvittäminen

Hankkeen tavoitteet

harrastajateatteritoiminnasta brändi, joka vaikuttaa positiivisesti alueen matkailutoimintaan sekä lisää alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä

revyytoiminnan käynnistäminen yhteistyössä esiintyvien ryhmien (esim. teatteri, musiikki, tanssi, liikuntaryhmät) sekä alueen harrastajakirjoittajien kanssa

Toimenpiteitä

Selvitetään tarpeet ja toiveet yhteistyön ja osaamisen kehittämisestä sekä haetaan keinoja päällekkäisen toiminnan karsimiseen ja tiedonkulun parantamiseen

Selvitetään yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksia ja luodaan käytäntöjä markkinoinnin toteuttamiseen Kartoitetaan halukkuus yhteisen teatterivaraston hankintaan ja tarpeistojen luettelointiin.

Selvitetään halukkuus yhteisten valo- ja äänikalustojen hankintaan ja erikoisalojen osaamisen (ml. lavastus, puvustus, maskeeraus jne.) kartuttamiseen.

Aisaparin alueen yhteinen teatteritapahtuma ja vuoden teatteriteon palkitseminen?

Markkinointi-, tuotteistamis- ja tuottamisosaamisen kehittäminen, opintomatkat ja kansainvälistyminen.

Ota yhteyttä:

Jarmo Kumpula, puh. 0400 692 908, sähköposti jarmo.kumpula@jlakeus.fi

Hankkeen sähköposti: aitioposti@gmail.com

logot